Montaža hidranta in prevezava zajetja

? Nekaj vodovoda ?

• montaža hidranta

• prevezava v zajetju

• popravilo glavne vodovodne cevi